^

Conferențiar Doctor Alexandru Burcea

Specializări

  • Doctor în științe medicale
  • Medic Specialist Chirurgie Orală
  • Implantologie Dentară

Scurt pe doi

Dr. Alexandru Burcea este Medic Specialist în Chirurgie Orală, Doctor în Ştiinţe Medicale şi Conferențiar Universitar al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, Catedra de Implantologie şi Chirurgie Oralã.

În calitate de cadru didactic titular, predã cursuri de specializare în implantologie și chirurgie orală atât studenţilor, masteranzilor, rezidenților, cât şi medicilor specialiști, alãturi de personalitãţi cu renume internațional în domeniul implantologiei și chirurgiei orale.

Începând cu anul 2004 a participat la numeroase cursuri şi stagii practice de implantologie în clinici renumite din Italia, Franța, Germania, Elveția şi Israel.

Experiența sa clinică și practică de peste 18 ani s-a materializat prin publicarea a 4 cărţi de chirurgie orală în România și peste 50 de articole de specialitate, dintre care 10 sunt în reviste indexate ISI pe subiecte legate de: elevarea podelei sinusului maxilar printr-o nouă metodă minim-invazivă, tehnici chirurgicale reconstructive prin piezochirurgie și materiale osteoinductive, recoltarea și utilizarea blocurilor osoase, split-crestul piezochirurgical, regenerarea osoasã ghidatã, repoziționarea nervului alveolar inferior şi lifting-ul de fosă nazală.

Conf. Univ. Dr. Alexandru BURCEA este unul dintre primii utilizatori în România ai tehnicii revoluționare privind utilizarea factorilor de creştere (PRF, A PRF, I PRF) în regenerãrile osoase ghidate, a tehnicii minim-invazive de elevare a podelei sinusului maxilar printr-un implant (I-Raise şi DIVA), cât și a implanturilor trabeculare Zimmer.

În anul 2005, Conf. Univ. Dr. Alexandru Burcea începe pregătirea în domeniul chirurgiei orale la Spitalul „San Camillo Forlanini” din Roma, Italia.

În perioada 2007-2008 obține atestatele de studii complementare în parodontologie și în implantologie orală la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

După efectuarea rezidențiatului de chirurgie orală în Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Conf. Univ. Dr. Alexandru Burcea obține titlul de Medic Specialist Chirurgie Orală.

În anul 2011, Conf. Univ. Dr. Alexandru Burcea susţine teza de doctorat cu titlul: Studiu privind eficiența biomaterialelor de origine umană în tehnicile de adiție folosite în implantologia orală  – studiu realizat pe o perioadă de 6 ani la Catedra de Implantologie Orală a Universității Titu Maiorescu din București.

În perioada 2013-2016, Conf. Univ. Dr. Alexandru Burcea urmează două programe de master, primul în domeniul implantologiei orale cu titlul: Reabilitări orale cu agregări implantare în cadrul Universității “Titu Maiorescu”, Bucureşti, cel de-al doilea fiind în domeniul managementului medical în cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.

Conf. Univ. Dr. Alexandru Burcea a fost implicat în diferite studii științifice legate de regenerarea osoasă ghidată în colaborare cu Universitatea din Roma, Italia cât și cu Universitatea Titu Maiorescu din București. Este membru al unor prestigioase asociații internaționale ce au ca obiect principal dezvoltarea implantologiei și chirurgiei orale: I.C.O.I. (International Congress of Oral Implantologists – filiala Atena, Grecia), C.E.O.I. (Continuing Education in Oral Implantology), I.T.I. (International Team for Implantology), A.A.P. (American Academy of Periodontology), Echipa Medicală Internațională Tiradix – Grupul de Studiu.

În prezent, Conf. Univ. Dr. Alexandru Burcea este secretarul „Asociației Chirurgilor Oro-Maxilo-Faciali și Dento-Alveolari” din România și Conferențiar Universitar al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu”, Catedra de Implantologie și Chirurgie Orală.

De asemenea, este speaker invitat la congrese naționale și internaționale cu lucrări susținute în domeniul implantologiei orale, augmentărilor osoase, piezochirurgiei și fabricării PRF-ului.

Vorbește limbile engleză, franceză și italiană.

Certificări

Lucrări ştiinţifice în domeniul medical

A. Teza de doctorat:

„Studiu privind eficiența biomaterialelor de origine umană în tehnicile de adiție folosite în implantologie orală”

B. Cărţi publicate:

  1. A.Burcea – „Regenerarea osoasă ghidată în implantologia orală”, Bucureşti, Ed.Printech, 2014
  2. A.Burcea – „Urgențele medicale în medicina dentară” , București, Ed.Printech, 2014
  3. H.Barbu, A.Burcea, A.Lorean, M.Comaneanu, D.Referendaru  – „Chirurgia implantara de la simplu la complex”, Bucuresti, Ed.Printech 2017
  4. A.Burcea – „Tehnici de aditie osoasa cu biomateriale de origine umana”, Bucureşti, Ed.Printech, 2022

C. Lucrări indexate ISI/BDI publicate:

1. Alexandru Burcea, Laurentia Lelia Mihai, Anamaria Bechir, Mircea Suciu, Edwin Sever Bechir. Clinical Assessment of the Hyperbaric Oxygen Therapy Efficacy in Mild to Moderate Periodontal Affections: A Simple Randomised Trial – Medicina 2022, 58(2), 234; https://doi.org/10.3390/medicina58020234

2. Biclesanu C, Anamaria Florescu, Alexandru Burcea, Laur Iacob, Stefan Tigaeru Polihroniade, Denisa Danila. In vitro comparative study on the relevance of dental radiographies in detection of dental caries / Studiu comparativ in vitro privind relevanta radiografiilor dentare ȋn detectarea leziunilor carioase. Revista Română de Stomatologie – Vol. LXV, Nr. 2, 2019, ISSN 1843-0805, București, Ed. Medicală Amaltea, indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, Scirius, getCITED și WAME, http://stomatologie.medica.ro/. DREPTURI EGALE

3. Burcea A, Iacob L, Tigaeru Polihroniade S, Biclesanu C, Florescu A.Guided surgery treatment for edentulous patients / Tratamentul edentatiei totale prin implantologie ghidata. Revista Română de Stomatologie – Vol. LXV, Nr. 2, 2019, ISSN 1843-0805, București, Ed. Medicală Amaltea, indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, Scirius, getCITED și WAME, http://stomatologie.medica.ro/. DREPTURI EGALE

4. Florescu A, Biclesanu C, Burcea A, Manea S, Angheluta A.Study on the degree of enamel damage according to different etching protocols used for fixed orthodontic appliances / Studiu privind gradul de afectare a smaltului conform unor protocoale diferite de demineralizare pentru aplicarea tratamentelor ortodontice fixe. Revista Română de Stomatologie – Vol. LXV, Nr. 2, 2019, ISSN 1843-0805, București, Ed. Medicală Amaltea, indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, Scirius, getCITED și WAME, http://stomatologie.medica.ro/.DREPTURI EGALE

5. Calinoiu SG, Biclesanu C, Florescu A, Burcea A. Studiu SEM comparativ privind performantele adezivilor dentari generatia 4 si adezivii universali. Revista Română de Stomatologie – Vol. LXV, Nr. 4, 2019, ISSN 1843-0805, București, Ed. Medicală Amaltea, indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, Scirius, getCITED și WAME, http://stomatologie.medica.ro/. DREPTURI EGALE

6. Capră A, Biclesanu C, Florescu A, Burcea A. Clinical-statistical cross-sectional study on the prevalence of gingival recession. Revista Română de Stomatologie – Vol. LXV, Nr. 4, 2019, ISSN 1843-0805, București, Ed. Medicală Amaltea, indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, Scirius, getCITED și WAME, http://stomatologie.medica.ro/. DREPTURI EGALE

7. Calinoiu SG, Biclesanu C, Eftimie M Florescu A, Burcea A. Comparative study regarding the compressive strength of 4th generation adhesive systems and universal adhesives. Romanian Journal of Stomatology – Volume LXVI, No. 2, Year 2020. DOI: 10.37897/RJS.2020.2.5 DREPTURI EGALE

8. Chirca O, Biclesanu C, Eftimie M, Florescu A, Burcea A. Comparative study related to the physicochemical properties of ceramic materials and the clinical implications. Romanian Journal of Stomatology – Volume LXVI, No. 2, Year 2020. DOI: 10.37897/RJS.2020.2.5 DREPTURI EGALE

9. Chirca O, Bîcleşanu C, Stoia D, Florescu A, Burcea A. Element Finite Analysis (FEA) of the resistance to shearing and compression stress of the dental crown executed out of three types of ceramic cemented with three systems adhesive cement. Ro J Stomatol. 2020;LXVI(4). DOI: 10.37897/RJS.2020.4.9.

10. A Burcea, H Barbu, AM Stancu, RM Comăneanu, „Augmentarea verticală și orizontală a crestei edentate folosind materiale de adiţie de tip alogrefă”, Revista Română de Stomatologie – Vol. LVII Nr. 2, pg. 87-90, ISSN 1843-0805, București, Ed. Medicală Amaltea, An 2011, indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, Scirius, getCITED și WAME, http://stomatologie.medica.ro/.

11. A Burcea, H Barbu, RM Comăneanu, „Augmentarea laterală a crestei edentate – prezentare de caz”, Revista Română de Stomatologie- Vol. LVII, nr. 3, pg. 151-153, ISSN 1843-0805, București, Ed. Medicală Amaltea, An 2011, indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO, Scirius, getCITED și WAME, http://stomatologie.medica.ro/.

12. ES Bechir, M Păcurar, TA Hantoiu, A Bechir, O Smătrea, A Burcea, C Gioga, M Monea,“Aspects in effectiveness of glass – polyethylene – fibre reinforced composite resin in periodontal splinting“, Revista de Materiale Plastice, vol.53, nr.1/2016, ISSN 0025-5289, http://www.revmaterialeplastice.ro, (Adeverinţă nr.182/ 26.08.2015).

13. M Monea, A Stoica, ES Bechir, A Burcea, AM Pangică, .”In vitro study on the sealing ability of mineral trioxide aggregate”, Revista de Materiale Plastice, vol.53, nr.1/2016, ISSN 0025-5289, http://www.revmaterialeplastice.ro, (Adeverinţă nr.182/ 26.08.2015).

14. D Pătroi, A Burcea, V Hancu, “Ceramic veneers: clinical protocol”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

15. D Pătroi, A Burcea, V Hancu, “ Cementation of all ceramic restorations: case study”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

16. D Pătroi, AM Dobrescu, A Burcea, HM Barbu, RM Comăneanu, “Aesthetic and functional rehabilitation of bilateral maxillary canine anodontia- case presentation”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

17. D Pătroi, C Coman, A Burcea, HM Barbu, RM Comăneanu “ Aesthetic rehabilitation of dental alveolar incongruous crowding using ceramic veneers- case report”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

18. D Pătroi, HM Barbu, AM Dobrescu, A Burcea, RM Comăneanu “ Rehabilitation of devital premolar by full ceramic crown- case presentation”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

19. AI Popescu, RA Giurescu, AM Pangică, A Burcea, AG Filipescu, GR Pandelea Dobrovicescu, “The advantageds therapy of partial edentulous with partial denture skeleton with special systems- case presentation”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

20. Anamaria BECHIR, DMD, Professor, PhD, Farah CURT-MOLA, DM St., Gabriela CIAVOI, DMD, PhD, Lecturer, Bogdan VLĂDILĂ, DMD, PhD, Alexandru BURCEA, DDS, PhD, Lecturer, Edwin Sever BECHIR, DMD, PhD stud., „TREATMENT OF THE DYSFUNCTIONAL PAINFUL CRANIO-MANDIBULAR SYNDROME THROUGHT DenTek NIGHTGUARDS” ”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

21. Edwin Sever BECHIR, DMD, PhD stud., Farah CURT-MOLA, DM St, Gabriela CIAVOI, DMD, PhD, Lecturer, Anamaria BECHIR, DMD, PhD, Professor, Alexandru BURCEA, DDS, PhD, Lecturer, „TREATMENT OF PAINFULL CRANIO-MANDIBULAR DYSFUNCTIONAL SYNDROME WITH ASSOCIATED THERAPY”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

22. Bogdan VLADILA, DMD, PhD., Edwin Sever BECHIR, DMD, PhD stud.,Anamaria BECHIR, DMD Ph.D., Professor, Lucia Maria BELEGA, DMD, Cristian PETRESCU, DMD, Alexandru BURCEA, DDS, PhD, Lecturer, “RESULTS IN THE BONE DENSIFICATION WITH A NONINVASIVE ELECTROMAGNETIC TECHNIQUE – preliminary study”, publicată în extenso în volumul The International Conference Education and Creativity for a Knowledge –based Society, 2015, ISBN 978-3-9503145, indexată în Baza de date internaţională Social Science Research Network, http://www.researchgate.net/.

23. AI Popescu, RA Giurescu Dumitrescu, V Oprişan, RM Comăneanu, A Burcea, AM Pangică, “Analysis by Microscopy Techniques of Metal-Ceramic Dental Restorations with CoCr Support”, Revista de Chimie, Bucureşti, vol.67, nr.11, Ed. SYSCOM 18, 2016, ISSN: 0025-5289, http://www.revistadechimie.ro/, factor de impact 2014: 0,81. (Adeverinţă nr.330/ 09.12.2015).

24. RA Giurescu Dumitrescu, AI Popescu, CS Dumitrescu, M Popescu, M Ion, A Burcea,“Experimental study of the behavior of materials used in creating polymer dentures mobilized by irradiation microwave“, Revista de Materiale Plastice, vol.53, nr.2, 2016, Ed.SYSCOM 18, http://www.revmaterialeplastice.ro, ISSN 0025-5289, (Adeverinţă nr.320/ 02.12.2015).

25. A Burcea, HM Barbu, AM Stancu, RM Comăneanu, DL Ghergic “Augmentarea verticală și orizontală a crestei reziduale“, Congresul Comun SRS-GAO cu participare internaţională, București, 2011, cu rezumat publicat in Revista Romana de Stomatologie, Vol. LVII, Nr. 2, Ed. Medicală Amaltea, ISSN 1843-0805.

26. HM Barbu, RM Comăneanu, A Burcea, C Hăineală, O Smătrea, DL Ghergic, “Planificarea reabilitării orale într-un caz complex utilizând soft-ul SimPlant“, Congresul Comun SRS-GAO cu participare internaţională, București, 2011, cu rezumat publicat in Revista Romana de Stomatologie, Vol. LVII, Nr. 2, Ed. Medicală Amaltea, ISSN 1843-0805.

27. HM Barbu, RM Comăneanu, A Burcea, AM Pangică, DL Ghergic, “Augmentările cu blocuri osoase autologe în implantologie”, prelegere la Congresul Comun de Stomatologie SRS-GAO-UTM, cu rezumat publicat în Revista Română de Stomatologie, Volumul LX, Nr. 3, An 2014.

D. Lucrări publicate în reviste şi volume de conferinţe

1. AG Filipescu, DL Ghergic, A Burcea, SA Tecuceanu, HM Barbu, RM Comăneanu, “Studiul tratamentelor edentaţiei parţiale la seniori”, Simpozionul Naţional cu Participare Internaţională „Viziunea Interdisciplinară în Medicina Dentară”, 2011, cu rezumat publicat în volumul Simpozionului, Ed. Univesitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, ISBN 978-606-8002-64-4.

2. RM Comăneanu, HM Barbu, A Burcea, „Modificările adaptative ale ţesutului osos la interfaţa cu implantul dentar”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională „Up-dates în reabilitarea orală estetică complexă”, București, 2011, cu rezumat publicat în caietul de rezumate al Conferinţei, Ed. Univesitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, ISBN 978-606-8002-68-2.

3. H Barbu, M Comăneanu, A Brehar, A Burcea, DL Ghergic, C Dumitrache, „Colaborarea interdisciplinară medic de familie – medic dentist – cheia succesului în implantologie”, comunicată la Conferinţa naţională de medicină a familiei, București, Octombrie 2011, cu rezumat publicat în caietul de rezumate al conferinţei.

4. D Pătroi, A Burcea, D Rădulescu, I Velicu, H Barbu, “Restaurarea bimaxilară implant-protetică prin punţi hibride ȋnşurubate-prezentare de caz”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Viziunea interdisciplinară în medicina dentară”, ediţia 2015, cu rezumat publicat în volumul conferinţei, Editura Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, ISBN: 078-606-8002-99-6, pag.40.

5. D Pătroi, A Burcea, D Rădulescu, I Velicu, H Barbu, “Importanţa modelării diagnostic (wax-up)- ȋn restaurarea unui zȃmbet natural”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Viziunea interdisciplinară în medicina dentară”, ediţia 2015, cu rezumat publicat în volumul conferinţei, Editura Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, ISBN: 078-606-8002-99-6, pag.40.

6. D Pătroi, A Burcea, D Rădulescu, I Velicu, H Barbu, “Protocol operator ȋn faţetele integral ceramice”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Viziunea interdisciplinară în medicina dentară”, ediţia 2015, cu rezumat publicat în volumul conferinţei, Editura Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, ISBN: 078-606-8002-99-6, pag.52.

7. H Barbu, A Burcea, C Buteanu, G López-Cobeňa, “Repoziţionarea nervului alveolar inferior cu plasarea de implante dentare”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Viziunea interdisciplinară în medicina dentară”, ediţia 2015, cu rezumat publicat în volumul conferinţei, Editura Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, ISBN: 078-606-8002-99-6, pag.47.

8. A Burcea, H Barbu, „Metode moderne de elevare minim invaziva a podelei sinusului maxilar”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Viziunea interdisciplinară în medicina dentară”, ediţia 2015, cu rezumat publicat în volumul conferinţei, Editura Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, ISBN: 078-606-8002-99-6, pag.14

9. H Barbu, A Burcea, G López-Cobeňa, C Buteanu, ”Managementul complicatiilor periimplantare-prezentare de caz”, Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Viziunea interdisciplinară în medicina dentară”, ediţia 2015, cu rezumat publicat în volumul conferinţei, Editura Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, ISBN: 078-606-8002-99-6, pag.25.

10. A Burcea, D Pȋnzariu – “Considerente generale ȋn alegerea unui sistem de implant: restaurări protetice de la simplu la complex” –Conferinţa Naţională Up-dates ȋn reabilitarea orală estetică complexă 2015, ediţia a IV-a, noiembrie 2015, Bucureşti.

11. A Burcea, A Palade – “Materiale şi tehnici indicate ȋn reconstrucţia osoasă tridimensională ȋn implantologia orală” –Conferinţa Naţională Up-dates ȋn reabilitarea orală estetică complexă 2015, ediţia a IV-a, noiembrie 2015, Bucureşti.

12. A Burcea, E Sȋrbu – “Despicarea şi expansiunea crestelor alveolare edentate- Regenerare osoasă ghidată ȋn implantologia orală” –Conferinţa Naţională Up-dates ȋn reabilitarea orală estetică complexă 2015, ediţia a IV-a, noiembrie 2015, Bucureşti

13. A.Burcea – „Augmentarea orizontala a crestei edentate.De la splitting si tenting pana la blocurile osoase” – Congresul Societatii Romane de Stomatologie 29.04-01.05.2022

14. A.Burcea – „Provocarile chirurgicale in reabilitarea zonei frontale.” – Congresul Societatii Romane de Stomatologie 29.04-01.05.2022

E. Proiecte de cercetare/ dezvoltare pe bază de contract/grant (director grant/membru în echipă):

1. „Evaluarea radiologica a rezultatelor augmentarii alveolelor postextractionale folosind Parasorb HD Cone Resorba si 3D BOND la pacientii adulti” – responsabil proiect

2. „Studiul influentei factorilor de crestere asupra osteointegrarii grefelor osoase in sinus-lift”. Proiect de cercetare national finanțat si câștigat prin competiție, perioada 01.10.2013-30.09.2016. Institutie coordonatoare: Universitatea Titu Maiorescu.

Ce spun pacienții

Revin cu plăcere la acest cabinet. Întreg personalul este foarte receptiv, profesionist și punctual. Tarifele sunt pe măsura calității oferite.
Am venit din străinătate special pt clinica Dental Elite, în urma recenziilor bune văzute pe Google. Merită din plin 5 stele, este o întreagă echipă de profesioniști începând de la fetele de la recepție, asistente și medici. Am avut parte de servicii de foarte bună calitate și le mulțumim încă o dată pe acestă cale. Cu siguranță, când vom mai avea nevoie tot aici vom reveni.
Recomand cu drag Dental Elite. Personalul este foarte amabil și serviciile ireproșabile.
Recomand cu încredere, totul la superlativ .Personalul foarte amabil și drăguț de la recepție până la cabinetele domnilor doctori care își fac meseria cu profesionalism și seriozitate. Felicitări Dental Elite pt. standardele ridicate și pentru respectul pe care îl aveți față de pacienți. 👏👏👏
Am ajuns la ei tot pe baza recenziilor bune, și da, sunt o echipă tânără și profesionistă. Am găsit oameni care știu să vorbească, sa îți explice variantele și tu să decizi care este mai bună pentru tine, îți explică ce îți fac în gură, ca să înțelegi și tu, chiar dacă nu ești în domeniu'. Recomand!
Previous
Next
PROGRAMARE